cercul pedagogic

Home » Subiecte concursuri

Subiecte concursuri

Advertisements

Subiecte Treasure Hunt 2017

TH_V_2017  /  TH_VI_2017  /  TH_VII_2017

Subiecte English Challenge 2017

subiect clasa 3 /  subiect clasa 4  /  subiect clasa 5   /   subiect clasa 6

Subiecte Olimpiada 2012-2017

2012_Cls8_Var.3/ 2012_Cls.7_Var.2 / 2012_Cls.7_Var.3 / 2012_Cls.7_Var.4 / 2012_Cls.7_Var.5/  2012_Cls.7_Var.6 / 2012_Cls.8_Var.1  / 2012_Cls.8_Var.2   /2012_Cls.8_Var.4 /2012_Cls.8_Var.5     2012_Cls.8_Var.6 /2012_Olimpiada zonala cls 7 /2012_Olimpiada zonala cls 8 /2013_Olimp_varianta 1       2013_olimpiada zonala cls 8 / 2015_judet_clasa 8 /2015_zonala_cl 8 2015-O_zona_cl 7 /Olimpiada jud. de lb. engleza 2016_clasa 7 / Subiect Olimpiada cl 8_2016 / 2017_Cls 8 Var 1 / cls VII var 1_2017 /

Subiecte Admitere Bilingv 2009-2016

Admitere 2009 varianta 1 / Admitere 2009 Barem varianta 1 / Var 1_2010 / Var 3_2010 / Varianta 1_2011Admitere_2012_varianta 3 / Admitere_2013_varianta 2 /Biletul nr. 1 /Biletul nr. 2 /Biletul nr. 3Admitere_2014_Varianta _2ADMITERE 2015_Varianta 1/Admitere_2016_ Varianta 1 / Admitere 2016_subiecte oral /

Subiecte ‘Treasure Hunt’ 2016

TH_V_2016        TH_VI_2016            TH_VII_2016

Subiecte ‘English Challenge’ 2015, 2016

ENGLISH CHALLENGE 2015 – 4th grade  ENGLISH CHALLENGE 2015 -3rd grade (3) (1) ENGLISH CHALLENGE 2015 -6th grade  ENGLISH CHALLENGE 2015-5th grade BAREM DE CORECTARE 3rd grade  BAREM DE CORECTARE 4th grade  BAREM DE CORECTARE 5th grade  BAREM DE CORECTARE 6th grade ENGLISH CHALLENGE 2016-3rd grade  ENGLISH CHALLENGE 2016-4th grade  ENGLISH CHALLENGE 2016-5th grade  ENGLISH CHALLENGE 2016-6th grade

Subiecte ‘Keep in Touch with Reality’ 2016, 2017

KIT-2017_cls-7     KIT-2017_cls-8

KIT 2016 8-2 ore     KIT 2016_8_intensiv     KIT_2016_7_2ORE (2)     KIT_2016_7_intensiv

Subiecte examene DEF / TIT

Definitivat 2015 rezolvare

Titularizare subiect engleza 2015

Advertisements
%d bloggers like this: